Archivy školám, archiváři učitelům

12.08.2015 11:00

Pořad Českého rozhlasu Leonardo s názvem Civilizace představil formou velmi zajímavých rozhovorů s pracovníky Národního archivu a oblastních archivů témata nedávné konference Archivy školám, archiváři učitelům, která se uskutečnila v rámci 60. výročí vzniku jednotné archivní sítě. Tématy rozhovorů byly naříklad druhy archivních fondů, možnosti jejich studia z řad odborné i laické veřejnosti ale zazněla také řada dalších, pro nejednoho badatele cenných informací. Záznamy rozhovorů je možné si poslechnout zde.