Konference Genius Loci Rokycany 2016

07.09.2016 10:13

Ve dnech 4. a 5. 10. 2016 se v Muzeu dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech uskuteční Konference Genius Loci Rokycany 2016. Cílem této interdisciplinární konference je prezentace nejnovějších zpráv a studií mapujících kulturně historické dědictví Rokycanska a Plzeňska.