Malíř generál / generál malíř aneb vězeň na Borech

07.03.2016 17:20

Rozhovor pro Českou televizi o někdejším zplnomocněnci německé branné moci v protektorátu a pozdějším vězni-malíři v jedné osobě, Rudolfu Toussaintovi, natočený ve Věznici Plzeň na Borech.