Nově digitalizované dokumenty a informační zdroje SOA v Plzni

15.05.2015 08:12

Státní oblastní archiv v Plzni zveřejnil nově digitalizované archivní prameny (kromě matrik, kronik a některých listin), např. první urbáře, pozemkové knihy, periodika ale též seznamy lázeňských hostů západočeských lázní či archy ze sčítání lidu z roku 1869. Zde je přímý odkaz na webové stránky.