Publikace "Padl jsem daleko od svého pole"

27.11.2015 13:15

Rád bych zde představil nově vydanou publikaci "Padl jsem daleko od svého pole", kterou jsme připravili s mou manželkou. Jedná se o přepis dopisů vojína Františka Reindla, sedláka z Dobříva č.p. 5 na Rokycansku, z let 1914-1915. Brožura byla vydána u příležitosti stého výročí úmrtí Františka Reindla (padl 10.11.1915 na srbském bojišti). Publikace je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách jednoho z mých projektů ZDE.