Vítejte na webu genealogických služeb

Pátrání po předcích zajímá stále větší množství lidí. Příčinou tohoto zvyšujícího se zájmu u nás je nepochybně seriózní mediální popularizace rodopisného bádání v posledních letech a stále dostupnější a profesionálnější nabídka genealogických služeb. Přesto za samotným zájmem o vlastní předky stojí něco daleko silnějšího.

Většina lidí (snad dokonce každý z nás) má zřejmě již vrozenou touhu nalézt své vlastní kořeny, tedy poznat místa, odkud předkové pocházeli, ale také poznat životní osudy svých předků, jejich majetkové poměry a sociální postavení, jejich odkaz či profese, jimž se věnovali. Mnozí z nás často velmi dlouho a bez úspěchu přemýšlejí o tom, po kom že zdědili některé své vlastnosti, touhy a schopnosti, které nikdo jiný z rodiny nemá a neumí pochopit. V takovém případě se nabízí jediný možný způsob jak nalézt odpověď – vydat se na dobrodružnou cestu zapomenutou rodinou historií spojenou s objevováním dávných předků a jejich životů.

Mnohdy se stává, že člověk také pociťuje silnou touhu poodhalit tajemství svých předků nebo touhu objevit mezi svými předky slavnou, popřípadě jinak významnou či zasloužilou osobnost, jež by zvýšila rodovou prestiž a posílila rodové pouto. Někdy je důvodem pátrání po předcích i obyčejná snaha potvrdit nebo naopak vyvrátit po generace tradovanou rodovou legendu. Důvodů pro hledání vlastních kořenů může být samozřejmě ještě mnohem více a každý důvod je legitimní.

Zkoumáním lidských vztahů, vyplývajících z jejich společného rodového původu, se zabývá jedna z pomocných věd historických – genealogie. Výsledkem genealogického výzkumu může být například vývod z předků (souhrn předků jednotlivce), rozrod, jinak také strom života (souhrn všech potomků jednotlivce), nebo rodokmen (souhrn všech mužských potomků jednotlivce, tedy nositelů rodového příjmení). Může jím být také rodokmen přímé linie (posloupná řada rodin jednotlivých generací v rámci jednoho rodu) nebo zjednodušený rodokmen přímé linie (posloupná řada párů bez sourozenců přímého předka v každé generaci). Výsledkem genealogického pátrání by však pokaždé mělo být odhalení neznámých či již dávno zapomenutých předků, jejich životopisných údajů, vzájemných vztahů a dalších informací, které by měly (už z důvodu lepší přehlednosti) na závěr získat i grafickou podobu.