Služby

Veškeré služby se samozřejmě odvíjejí od domluvy s klientem a od jeho individuálních představ. Pro zahájení pátrání po předcích je však nutné znát alespoň některé základní informace (data a místa narození nejstarších předků). Protože v archivech se nacházejí výhradně matriky cca 100 a více let staré, a ne každý z nás tak staré životopisné údaje svých předků zná, může se stát, že pro zjištění výchozích informací bude zapotřebí nahlédnout i do tzv. živých matrik, které nejsou veřejně přístupné. V takovém případě by bylo nezbytné doložit písemné zmocnění, případně další materiály (např. rodný list) dokazující příbuzenství s hledanou osobou.

Genealogické služby

 • vyhledávání údajů o narození, sňatku a úmrtí předků a dalších údajů o předcích v matrikách, pozemkových knihách a v dalších pramenech na území Čech, případně Moravy, v digitalizovaných matrikách pak také na Slovensku, v Rakousku a Německu
 • sestavení zjednodušeného rodokmenu přímé linie    (označovaný také jako vývod z předků v přímé linii), např. otcovské (posloupná řada párů bez sourozenců přímého předka v každé generaci, tedy jen rodičové, rodičové otce, rodičové otce otce atd.) - velmi vyhledávaná, cenově příznivá genealogická služba
 • sestavení rodokmenu přímé linie (posloupná řada rodin jednotlivých generací v rámci jednoho rodu, tedy rodiče se všemi sourozenci otce, rodiče otce se všemi sourozenci otce otce, atd. - možné je však také vyznačení pouze mužských sourozenců v každé generaci)
 • sestavení rodokmenu (souhrn všech mužských potomků konkrétního předka - jedná se jen o nositele rodového příjmení)
 • sestavení rozrodu (souhrn všech potomků daného předka - postupuje se z minulosti do přítomnosti)
 • sestavení vývodu z předků (souhrn předků jednotlivce ve všech liniích - postupuje se ze současnosti do minulosti)
 • zpracování rodokmenových diagramů (grafů) v genealogickém programu (je součástí každé zakázky týkající se vyhledání předků, resp. všech typů rodokmenů, rozrodů i vývodů z předků)

Součástí každé zakázky vyhledávání předků je: grafické znázornění (genealogický diagram), výpisy z matrik (přepis jednotlivých matričních záznamů) a snímky z matrik (jednotlivých záznamů).

Další služby

 • čtení a přepis starých textů
 • vyhledávání předků v berní rule a v soupisech poddaných (17. stol.)
 • původ příjmení
 • mapování historie starých domů z hlediska jejich obyvatel (vyhledání údajů o všech zemřelých a narozených osobách v daném místě, tedy od doby udělení čísla popisného, včetně informací o rodičích novorozenců a jejich povolání, případně dalších informací) Ukázka 1 -  Dobřív č.p. 5 , Ukázka 2 - Kornatice č.p. 6
 • vytvoření jednoduchých webových stránek o genealogii rodu, o historii starého domu, místa apod. (zde je ukázka)
 • převedení dodaných genealogických údajů do elektronické grafické podoby (standardní formát JPEG)
 • místopis
 • další služby v oblasti genealogie a historie, případně heraldiky