Ceník

Protože nelze předem odhadnout celkovou složitost a časovou náročnost pátrání, jsou ceny stanoveny hodinovou sazbou. Vše se odvíjí od toho, kde všude bude nutné výzkum provádět. Výzkum je však rozdělen do etap a každý další krok je nejprve konzultován s klientem, takže obavy, že by cena nekontrolovaně narůstala, jsou zbytečné. Výslednou cenu lze před zahájením prací odhadnout pouze orientačně.

  • složitá rešerše - 220 Kč/hodina (např. pátrání v matrikách a dalších pramenech, transkripce starých textů)
  • jednoduchá rešerše - 150 Kč/hodina (např. kancelářská práce, zpracování výsledků, převedení dodaných genealogických informací do elektronické grafické podoby)
  • cestovní výlohy (jsou na domluvě, při práci v sídle SOA Plzeň cestovní výlohy neúčtuji)
  • zaslání CD (DVD) se snímky z matrik a jiných pramenů a s výsledným rodokmenovým grafem (ve formátu JPEG) - 50 Kč/kus (zaslání těchto materiálů elektronicky je samozřejmě zdarma)

Orientační ceny vybraných služeb

  • sestavení zjednodušeného rodokmenu v přímé linii - často vyhledávaná služba, vhodná jako originální a trvalý dárek - jedná se o přímé předky výchozí osoby v přímé linii (v otcovské linii jsou to rodiče, rodiče otce, rodiče otce otce atd., bez uvedení sourozenců v každé generaci, s uvedením základních informací o rodičích jednotlivých matek) dohledané až do 18. století (cca 1700-1750) - cena od 2900,- do 3400,- Kč (pouze však za předpokladu, že potřebné matriky jsou digitalizované a dálkově přístupné, v opačném případě se cena odvíjí od hodinových sazeb a navyšuje se, vždy po předešlé konzultaci s klientem, o cestovní výlohy).