Mé projekty

Jednou z mých nabízených služeb je zmapování historie starých domů. Zde si tedy můžete prohlédnout mnou zpracovanou historii jedné kulturní památky a jejích obyvatel (soupis narozených a zemřelých, vývod z předků v otcovské linii posledního "dynastického" majitele ad.) - www.dobriv5.webnode.cz

Ojedinělý projekt elektronického odborného časopisu Minulostí Podbrdska, který se zaměřuje především na publikování příspěvků o historii Brdské vrchoviny a Podbrdska v rokycanském okresu - www.minulostipodbrdska.cz

Dalším mým projektem je virtuální památník věnovaný regionálnímu malíři Otakaru Strýhalovi, který žil převážnou část života až do své smrti v obci Dobřív na Rokycansku. Ve známost vešel jako "malíř brdské krajiny". Jeho nepochybně zajímavá a originální tvorba dosud nebyla doceněna a čeká na odborné zhodnocení. Zde je odkaz na webové stránky - www.otakarstryhal.webnode.cz