Digitalizované Lánové rejstříky (MZA v Brně)

03.04.2015 09:40

Moravský zemský archiv v Brně zveřejnil testovací verzi aplikace pro prohlížení inventáře a digitálních dat. V testovací verzi je nyní k dispozici fond D1 - Lánové rejstříky. Zde si tedy můžete, po stažení instalačního softwaru, prohlédnout moravské lánové rejstříky s údaji až z poloviny 17. století.