Digitalizované stavovské listiny (MZA Brno)

12.09.2016 12:37

Moravský zemský archiv v Brně publikoval na svých webových stránkách digitalizované moravské stavovské listiny z období (1212) 1310-1847. Jedná se o soubor mimořádně cenných archiválií, který je prakticky obdobou českého korunního archivu.

Odkaz na digitalizované listiny nalezenete zde.