Vytvořte si sami vývod z osmi předků - je to jednoduché!

02.10.2014 11:32

Vyzkoušejte si, jak znáte vlastní předky, nebo někomu připravte milý a nevšední dárek. ZDE si můžete otevřít a rovnou vyplnit jednoduchou šablonu s předpřipraveným diagramem vývodu z osmi předků.

Jak vyplnit diagram:

Jako pomůcka vám může posloužit fiktivní příklad předvyplněného diagramu ZDE .

Postup při vyplňování: Do rámečku ve spodním okraji vepište jméno, příjmení a další data osoby, jejíž vývod z předků chcete vytvořit (jméno a příjmení této osoby můžete vepsat i do tečkovaného řádku zcela nahoře). Do rámečku vlevo nad nejspodnějším rámečkem vepište údaje otce této osoby, do pravého pak údaje matky. Stejným způsobem se pokračuje vzhůru, tedy vlevo vždy otec a vpravo vždy matka předchozí osoby. V nejspodnějším rámečku tedy nakonec bude dítě, ve dvou rámečcích nad ním budou jeho rodiče, o patro výše prarodiče, tedy dědečkové a babičky, a v nejvyšším patře pak praprarodiče, tedy pradědečkové a prababičky.

Do každého rámečku byste měli uvést alespoň tato data: větším písmem vepsat jméno a příjmení dané osoby, o řádek níže o něco menším písmem datum a místo narození, o další řádek níže případně datum a místo úmrtí a nejníže pak profesi, funkce či zastávaná povolání. U ženských předků pak můžete ještě nad jméno uvést datum a místo svatby, popřípadě také rozvodu.

Web patranipopredcich.cz vám přeje pěknou zábavu!